Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Leiderschaps- en veranderworkshops

Op het gebied van dienend leiderschap geven wij workshops voor managementteams en medewerkers met o.a. storytelling en moving values. Inzicht wordt gegeven in dienend leiderschap en het effect op de veranderbereidheid. De eigenschappen van deze leiderschapsstijl worden geconcretiseerd en persoonlijke dienende verhalen worden ontwikkeld. De workshops zorgen voor draagvlak voor gedrags- en organisatieverandering: bijvoorbeeld de introductie van een klantgerichte opstelling, de lancering van een klantcontactcentrum, een nieuwe (lean) werkwijze en/of een nieuw (transparant) informatiesysteem.