Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Samenwerking

GPD consultancy & change heeft relaties met meerdere partners om klanten optimaal te kunnen bedienen.

KING

Gemma Post-Dijkstra is een KING gecertificeerd e-adviseur.
KING, het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten is een zelfstandig instituut, in 2009 opgericht door de VNG, met een duidelijke eigenstandige positie: VNG is belangenbehartiger, KING adviseert, stimuleert en ondersteunt gemeenten.

Berenschot

Samenwerking met Bureau Berenschot op projectbasis in het verlengde van 15 jaar advies, programma- en interimmanagement ervaring. Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau. Al 75 jaar verrast Berenschot haar opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Berenschot is een bureau vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Berenschot is in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Reed business: gemeente.nu

Gemma Post-Dijkstra heeft boeken uitgebracht bij Reed business, waaronder De dienende gemeente en is columnist bij gemeente.nu.
Reed business Media is de Nederlandse tak van Reed Elsevier's uitgeefdivisie op het gebied van B-to-B vakinformatie. Gemeente.nu is een uitgave van Reed Business Media. Het is het grootste online platform (ca. 67.000 bezoeken per maand), gericht op de lokale overheid.

 

Jan Blank

Jarenlang, gedreven de toepassing van ICT tot ondersteuning van het meerjaren ondernemingssucces te maken, heeft hij overheden en bedrijven daartoe geadviseerd. Als directeur adviesbureau heeft hij de dagelijkse praktijk daarvan zelf ervaren. In "De dienende gemeente" is de ondersteuning voor gemeentelijke strategie uitgezet. Thans stelt hij als zelfstandig adviseur zijn strategie ervaring ter beschikking.

Ruud Heijblom

Ruud Heijblom is auteur van acht marketing-, coaching- en managementboeken. Daarin behandelt hij de rol van het verstand, intuïtie, gevoel en creativiteit. Marketing Koers is gespecialiseerd om mensen in bedrijven in beweging zetten met strategie, marketing, innovatie, veranderkunde.

Inge Nuijten

Inge Nuijten is mede oprichter van Redpoint Company, www.redpoint-company.com. Deze organisatie is een prestatiekatalysator. Ze helpen leiders om zelfversterkende prestatieculturen te creëren. Op deze wijze zorgen leiders voor groei en dragen zij betekenisvol bij aan het leven van hun medewerkers en klanten.