Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Transparante informatie

Waarom transparante informatie?

Om te komen tot een dienende organisatie is een transparant fundament nodig, dat alle processen, diensten, informatie, organisatieonderdelen en betrokkenen, als mede de relaties daartussen in kaart brengt en structureert. Dit, om inzicht in en overzicht over al die informatie te verkrijgen en op basis daarvan flexibel organisatieveranderingen te kunnen realiseren.
Deze structuur is nodig als fundament voor de verbetering van de dienstverlening in enge zin (de ontwikkeling van kanalen, websites en klantcontactcentra) en ruime zin (de strategievorming van de organisatie met participatie van klanten, burgers en ondernemingen, alsmede het gedrag dus de dienende opstelling van medewerkers). Het vormt dus het fundament voor het klantcontact, participatie en dienend leiderschap.

Onze diensten