Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Participatie-ambitiecheck

Dit product is bedoeld voor beleidsmakers die vooraf willen wegen of participatie is in te zetten op een bepaald beleidsterrein of maatschappelijk probleem. Het geeft aan op welke manier participatie vorm te geven en wat de risico’s zijn.