Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Creating business opportunities

Voor visieontwikkeling hanteren wij de dienst ‘creating business opportunities’, dat resulteert in een heldere, haalbare en aansprekende toekomstvisie voor de organisatie. Hierbij worden aan de hand van een interne en externe analyse, de nieuwe mogelijkheden onderscheiden en vervolgens de strategie voor de gewenste organisatiepositie uitgezet. De kerncompetenties, processen, diensten, stakeholders, de SWOT analyse en de mogelijkhedenmix vormen onderdelen van de visieontwikkeling. Van belang is vooraf de scope van de visieontwikkeling te bepalen.