Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Coaching

Coaching van leidinggevenden en medewerkers op het gebied van dienend leiderschap, organisatie en informatie om de verandering naar een dienend organisatie verankeren.