Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Doelstellingen analyse

Doelstellingen analyse is een instrument dat de doelstellingen (kwalitatief), doelen (kwantitatief), kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren per proces in kaart brengt, alsmede de relatie met andere processen. Met dit executive management instrument is het mogelijk continu de voortgang van de realisering van de doelstellingen te meten.