Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Definitiestudies en selecties

In lijn met ICT-plan bepalen van gewenste systeemfunctionaliteiten als basis voor ICT-selecties en -implementaties. Daartoe houden we interviews, teamworkshops en metaplansessies.