Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Training dienend leiderschap en dienende medewerkers

Een programma voor leidinggevenden en voor medewerkers op maat, om zich meer dienend op te stellen naar doelgroepen (collega’s en klanten, inwoners en bedrijven), om transparant te zijn en betrokkenheid van de doelgroepen te bevorderen. Het programma dienend leiderschap laat zien wat wordt gevraagd van de manier van leidinggeven en welke interventies de veranderbereid en groei van medewerkers bevorderen. Het programma dienende medewerker zorgt er voor dat de kwaliteit van dienstverlening richting de klant een impuls krijgt.