Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

VIAG-Berenschot, ITIL-reeks voor de lokale overheid

ITIL reeks (bestaande uit 5 delen, 2001): 1. Het beheer geregeld, 2. De gemeentelijke helpdesk, 3. Wachtwoord wijzigen, 4. Afspraak is afspraak, 5. Continuïteit en veiligheid. Producent: De Berenschotgroep. In veel gemeentelijke organisaties bestaat op dit moment de wens tot verdere professionalisering van de IT dienstverlening. En die wens is heel begrijpelijk als je beseft dat gemeenten zo langzamerhand over een complex geheel van infrastructuur en applicaties beschikken. Verdere professionalisering dwingt ons tot nadenken over de kwaliteit van het IT beheer en als gevolg daarvan tot nadenken over de introductie van een kwaliteitssysteem om dat beheer beter te kunnen inrichten. ITIL biedt de basis voor een dergelijk kwaliteitssysteem. Het is de leveranciersonafhankelijke soort bibliotheek met beschrijvingen van hoe een goed beheer van de IT eruit kan zien. ITIL betekent immers IT Infrastructure Library. Op basis van “best practices kan iedereen er voor zijn eigen gemeentelijke situatie uithalen wat hem of haar nuttig lijkt. Gemma Post-Dijkstra heeft als lid van de klankbordgroep een bijdrage geleverd aan deze reeks.

11-11-2013 - http://www.viag.nl/pag/prod/2000-ITIL-reeks-bestaande-uit-5-delen.htm