Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Dienend Leiderschap als succesfactor bij organisatieverandering

Blue Paper, 3 april 2013

Een dienende leiderschapsstijl lijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en verwachtingen van medewerkers anno 2013 en kan een effectief middel zijn tijdens veranderprogramma's. Berenschot zet in een Blue Paper uiteen wat de invloed van dienend leiderschap op de veranderbereidheid van medewerkers is.

Uit het onderzoek door Berenschot/RuG blijkt dat dienend leiderschap een relatief sterk positief effect heeft op de veranderbereidheid van medewerkers, zeker in vergelijking met de factor 'kwaliteit van communicatie' die tevens werd gemeten in het onderzoek. Een interessante nevenuitkomst is dat de leidinggevenden zichzelf significant hoger scoren op dienend leiderschap dan hun werknemers. Met andere woorden, leidinggevenden beoordelen zichzelf meer dienend dan dat zij door medewerkers in werkelijkheid worden ervaren.

De praktische betekenis van het onderzoek heeft zowel betrekking op de fase waar het kantcontactcentrum (KCC) zich in bevindt als op de invloed van dienend leiderschap op de veranderbereidheid van medewerkers.

Lees de Blue Paper dienend leiderschap