Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Dienende praktijkverhalen van en voor gemeenten

White paper, april 2014

Verbetering van de dienstverlening en het realiseren van bezuinigingen brengen de nodige veranderingen mee voor gemeenten: investeren in de ontwikkeling van een professioneel dienend klantcontactcentrum (KCC), decentralisaties, samenwerkingen en uitbesteding van diensten.

Deze veranderingen vergen veel van leidinggevenden, medewerkers en hun opstelling naar klanten. Dienend leiderschap heeft een positief effect op de veranderbereidheid van medewerkers van gemeenten. Ook sluit deze stijl aan op de huidige verwachtingen van medewerkers en klanten.

Om de kennis over dienend leiderschap en veranderbereidheid tastbaar te maken heeft Gemma Post-Dijkstra (GPD Consultancy & Change) in samenwerking met Joris de Bie (Berenschot), Inge Nuijten (Redpoint) en de gemeenten Leiden, Oldebroek, Gilze en Rijen, Castricum, Zuidplas en Maastricht praktische situaties van dienend leiderschap in kaart gebracht. Zeven cases worden beschreven,  waarin de leidinggevende één of meer kenmerken van dienend leiderschap heeft toegepast om de medewerkers mee te nemen in de verandering.

Lees de White Paper dienende praktijkverhalen