Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

De dienende gemeente

Door ons, voor ons

Auteur(s): Gemma Post-Dijkstra en Jan Blank
Uitgave: Doetinchem: Reed Business, 2009
Uitgavedatum: 5 oktober 2009
ISBN: 9 789035 244146
Pagina's: 207
Prijs: € 52,25   € 39,-
Preview: [preview ebook]

Beschrijving

Gemeenten investeren veel in het beter dienen van burgers en ondernemingen. Hun dienstverlening is de laatste jaren sterk verbeterd. Toch ervaren burgers en ondernemers dat hun gemeente nog onvoldoende inspeelt op hun noden en behoeften. Hoe kan dat? Gaapt er een kloof tussen burgers, ondernemingen en gemeenten?

De vraag is hoe bij burgers en ondernemingen meer tevredenheid over de handelwijze van de gemeente kan worden bewerkstelligd. Hoe bereik je dat zij ervaren dat het goed wonen, werken en ondernemen is in de gemeente? Hoe bereik je dat burgers betrokken zijn en dat ondernemingen een optimale economische en maatschappelijke inbreng hebben?

Veel gemeenten realiseren zich terdege dat er nog het nodige te verbeteren valt en werken daar gericht aan. Dat blijkt o.a. uit de in dit boek opgenomen interviews met de burgemeesters Jorritsma (Almere), De Graaf (Nijmegen) en voormalig burgemeester Deetman (Den Haag). Zij geven samen met voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO NCW hun visie op de dienende gemeente.

Het boek geeft in vijf stappen aan hoe burgers en ondernemingen samen met hun gemeente op weg kunnen gaan naar de dienende gemeente. Een gemeente waarin men als zaken moeilijk of verkeerd lopen er samen de schouders onder zet. De gemeenteraad, het college en de ambtenaren leven tien gouden regels na om het reilen en zeilen inzichtelijk te maken. Burgers en ondernemingen verplichten zich op hun beurt bij te dragen aan hun gemeente. Zo komt de dienende gemeente voor iedereen binnen handbereik.