Gemma Post-Dijkstra

Consultancy & Change

Programma- en projectmanager

Als programma- en projectmanager stuurt GPD consultancy & Change teams aan in ontwerp- en implementatievraagstukken. De teams bestaan veelal uit medewerkers van de klant, externe betrokkenen en consultants van GPD consultancy & Change. Aan de hand van een programma- of projectorganisatie met projectteams, een klankbordgroep en een stuurgroep wordt het traject uitgevoerd. Het eindresultaat wordt opgeleverd aan de opdrachtgever, welke vervolgens veelal samen met de consultants beslist over het vervolg.